Showing all 4 results

Giá bán: Liên hệ

(Chi tiết thông tin liên hệ)

Miễn phí: Tư vấn Chiến lược tài chính, mẫu báo cáo quản trị, dữ liệu cấu trúc trên hệ thống,..

Hết hàng
1

Giá bán: Liên hệ

Số lượng đang thương lượng: 03 Công ty.

Miễn phí:Thẩm định và Biên bản định giá Công Ty.

Hoạt động: 15 năm;

Hệ thống: 255 Đại lý;

Doanh thu: 7 tỷ VNĐ;

Hết hàng
600.000.000

Thời hạn tư vấn: 12 tháng Chiết khấu mong đợi: 35%/năm Kỳ hạn đặt hàng: 3 tháng 3.450 Sản phẩm đã được đầu tư bởi 2 NĐT/NPP

Còn lại: 2 NĐT

Hết hàng

Gói Tư Vấn: 600.000.000

Thời hạn tư vấn: 12 tháng;  Chiết khấu hợp tác kinh doanh: lên đến 40%/năm; Kỳ hạn đặt hàng: 3 tháng 456 Sản phẩm đã được đầu tư bởi 2 NĐT/NPP; Còn lại: 2 NĐT; Số lượng sản phẩm còn lại: 8 hàng

Call Now Button