CÔNG TY SƠN – HCM

1

Giá bán: Liên hệ

Số lượng đang thương lượng: 03 Công ty.

Miễn phí:Thẩm định và Biên bản định giá Công Ty.

Hoạt động: 15 năm;

Hệ thống: 255 Đại lý;

Doanh thu: 7 tỷ VNĐ;

Hết hàng

Call Now Button