Showing all 10 results

Giá bán: 99.990.000Đ

(Quy trình hoạt động, bán hàng,..)

Miễn phí: Tư vấn mẫu quy trình quản trị, dữ liệu cấu trúc trên hệ thống,..

Khuyến mãi: chỉ còn 1 giảm 10% Cho các báo cáo quản trị trong Quý;

Giá bán: 499.000Đ

(Phí dịch vụ CoFin.vn)

Miễn phí: Tư vấn loại hình, vốn đăng ký, mở tài khoản ngân hàng số đẹp, Nộp thuế,..

Khuyến mãi: chỉ còn 1 giảm 10% Đăng ký lần đầu trong tháng 06;

Giá bán: 499.000Đ

(3 tháng đầu với 06 Hóa Đơn)

Miễn phí: Tư vấn chi phí thuế, chi phí kinh doanh và các lợi ích liên quan,..

Khuyến mãi: chỉ còn 1 (Giá đã giảm 30% Đăng ký lần đầu trong 03 tháng)

Giá bán: 2.500.000Đ

(6 tháng đầu + 20 Hóa Đơn)

Miễn phí: Tư vấn chi phí thuế, chi phí kinh doanh và các lợi ích liên quan,..

Khuyến mãi: chỉ còn 1 giảm 10% Đăng ký lần đầu trong tháng 06;

Giá bán: 499.000Đ

(Phí BHXH/ tháng dưới 5 người)

Miễn phí: Tư vấn số lượng BHXH, chi phí thuế và các lợi ích liên quan,..

Khuyến mãi: chỉ còn 1 giảm 10% Đăng ký lần đầu trong tháng 06;

Giá bán: 15.990.000Đ

(Doanh Thu, Chi Phí, Tiền, Công nợ)

Miễn phí: Tư vấn mẫu báo cáo quản trị, dữ liệu cấu trúc trên hệ thống,..

Khuyến mãi: chỉ còn 3 giảm 10% Đăng ký lần đầu trong tháng 06;

Giá bán: Liên hệ

(Chi tiết thông tin liên hệ)

Miễn phí: Tư vấn Chiến lược tài chính, mẫu báo cáo quản trị, dữ liệu cấu trúc trên hệ thống,..

Hết hàng
1

Giá bán: Liên hệ

Số lượng đang thương lượng: 03 Công ty.

Miễn phí:Thẩm định và Biên bản định giá Công Ty.

Hoạt động: 15 năm;

Hệ thống: 255 Đại lý;

Doanh thu: 7 tỷ VNĐ;

Hết hàng
600.000.000

Thời hạn tư vấn: 12 tháng Chiết khấu mong đợi: 35%/năm Kỳ hạn đặt hàng: 3 tháng 3.450 Sản phẩm đã được đầu tư bởi 2 NĐT/NPP

Còn lại: 2 NĐT

Hết hàng

Gói Tư Vấn: 600.000.000

Thời hạn tư vấn: 12 tháng;  Chiết khấu hợp tác kinh doanh: lên đến 40%/năm; Kỳ hạn đặt hàng: 3 tháng 456 Sản phẩm đã được đầu tư bởi 2 NĐT/NPP; Còn lại: 2 NĐT; Số lượng sản phẩm còn lại: 8 hàng

Call Now Button